Assendelftse Zwem Vereniging Dolfijn, kortweg AZVD

AZVD is een vereniging opgericht voor en door haar leden. In de statuten is als doel vermeld: “de vereniging stelt zich ten doel de beoefening van het zwemmen, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken”. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat we ons bezig houden met recreatief zwemmen, wedstrijd zwemmen en waterpolo en triatlon.Daarnaast stelt de vereniging zich ten doel de beoefening van de waterpolosport en triatlonsport, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken. Van oudsher richt AZVD zich op de breedtesport.

AZVD is van origine een kleinschalige (Assendelftse) dorpsclub die nauw verbonden was met het plaatselijke zwembad De Dolphijn. AZVD staat voor breedtesport en AZVD wil groeien. Dit willen we bereiken door de bestaande leden te binden en nieuwe leden te werven. Dit doen we door enerzijds te zorgen voor een goede kwaliteit van de trainingen en anderzijds door de leuke onderlinge sfeer.  Goede sfeer betekent respect voor elkaar. Hiermee bedoelen we respect tussen de leden, de trainers, de vrijwilligers en naar derden. Ons gedrag straalt ook uit naar buiten en bepaald hoe er naar de vereniging gekeken wordt en is een zeer belangrijke factor.

AZVD wil een gezonde middelgrote zelfstandige vereniging (ca. 250-350 leden) zijn en blijven met een eigen karakter. Als vereniging oefenen wij een aantrekkingskracht uit op zwemmers, trainers, vrijwilligers en sponsors. Daar waar de leden er wat aan hebben zorgen we voor goede samenwerking met andere verenigingen. Het toe treden als lid moet laagdrempelig zijn voor zowel de breedte sporter als de professionele sporter. Als vereniging richten wij ons meer op de breedte sport dan op de topsport. Als zich een topper aandient zullen wij die zeker ondersteunen. Een goede sfeer en kameraadschap zijn echter belangrijker dan een topklassering.

Wilt u eens vrijblijvend kennismaken met onze vereniging schroom niet, u bent van harte welkom op een van onze verenigingsavonden. U kunt desgewenst meteen mee zwemmen en of meetrainen. En als het u bevalt schrijven we u graag in als lid.

Graag tot ziens in het zwembad.

Met vriendelijke groet,

Nico Krijgsman,

voorzitter.

© 2015-2021